Call of Juarez is an epic adventure western themed FPS game. The player alternately assumes the roles of two distinct, antagonistic characters: a sneaking fugitive Billy and his hunter the reverend Ray.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане