Prepare for one of the most action packed-shooters in PC gaming history! Every level is full of enemies and targets for you to destroy! In the first game you will battle alien forces intent on wiping out the Human civilization.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster