O.R.B.
Vis
Mest hjelpsomme (Uke)
(?)
Språk
Norsk & Engelsk