Deus Ex: Human Revolution

Deus Ex: Human Revolution

Προβολή στατιστικών:
Deus Ex: Human Revolution > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Neuropozyne quest in the first chapters
So when I am finally go back to the guy to tell him he is out of the whole drug thing, he is glitched cowering, is there a way to get him to stop?
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
are you talking bout the brad radford level?
Have you tried transitioning to another area?
make sure you put away your gun of course
It may be that you haven't holstered your weapon before you approach him. How did you "dispatch" the drug dealers? If you made a lot of noise, that could also be a factor.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Deus Ex: Human Revolution > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 1 Σεπ 2013 στις 22:44
Αναρτήσεις: 4