Deus Ex: Human Revolution

Deus Ex: Human Revolution

Προβολή στατιστικών:
Deus Ex: Human Revolution > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Direct3d won't work
whenever I try to play Deus Ex human revoloution, it does not work as Direct3d will not initialise. I think I'm going to have to lower my settings, but I don't know what to lower. I have a Radeon X3000 graphics card if that helps
Deus Ex: Human Revolution > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 21 Φεβ 2013 στις 13:21
Αναρτήσεις: 0