Deus Ex: Human Revolution

Deus Ex: Human Revolution

Προβολή στατιστικών:
Deus Ex: Human Revolution > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
What I want in the next Deus Ex
I was really hoping that Human Revolution would end in the attack that destroyed the Statue of Liberty before the opening of the original Deus Ex. I think a geat sequel to HR would put Adam Jensen on Liberty island before the Denton brothers show up. What do you think?
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
What I want most is hubs that actually feel like real cities instead of people just standing around waiting for you to talk to them. I'd like to see cars drive by, incidents between augs-non augs, etc.

Depending on the time period of the next game we may well see what you're hoping for, and that would be cool. Some sort of mission attempting to prevent it, but failing obviously.
I agree. It's gotta have Jensen's apartment, too. I just love the way it talks when he gets home.
Yeah, Jensens apartment was awesome. Had a great Blade Runner feel to it which is always good. If we do play as Jensen in the next game I hope they use his apartment more.
I kind of agree, I was hoping that Adam Jensen would cross paths with Paul Denton on a mission. A chance to fly Malik's vtol would be fun too.
I think the next game should be another prequel that takes place in a world with even more advanced technology. It should take place in the 90's on a moon colony.
dont care if its adam jensen or not, adam was cool but what i like most are the mechanical augs, they look way cooler than nanos that you cant see
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Deus Ex: Human Revolution > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 7 Απρ 2013 στις 22:03
Αναρτήσεις: 6