Play as two of gaming's most disturbing and realistic criminals; Lynch – a self medicated psychopath - and Kane - a disillusioned and desperate ex-mercenary, in a gritty and brutal crime shooter from IO Interactive.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане