Arma: Combat Operations
Arma: Combat Operations > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
My ARMA: Combat Operations crash
every time I open the game, it appears the atari screen and crash, please help me
< >
Εμφάνιση 1-10 από 10 σχόλια
same problem here... seems this game is broken :\\\
I have a similar problem, some people say it is a problem to do with open_al, but I downloaded a new version of open_al and it still did not work :(
My problem is similar, however appears, serial invalid. But I got no serial, when I bought the game ...
I think I know the answer. log out of steam, then go run as adiministrator. This works for all ArmA games
it happened 2 me 2 :(
I think its ure security application. :)

download and install the openAL installer from here
http://connect.creativelabs.com/openal/Downloads/Forms/AllItems.aspx
then reboot, and load uo the game and youl be good (:
see yall soon.

MONSTAAA (this will fix your problem for sure)
Definately try what The Fusilier said in above post. I was having all the same problems- crashing at start and no sound. Download OpenAL and you should be away laughing! Ive had no problems since. Its a mere seconds download and installs almost instantly.

Be great to see more people playing!
Τελευταία επεξεργασία από Skimbold; 27 Ιουλ 2013 στις 19:52
< >
Εμφάνιση 1-10 από 10 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Arma: Combat Operations > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος