The Demon of Fear, Azutura, is slowly but surely awaking because the world is increasingly being dominated by thieves, rogues and bandits. Indeed - Azutura feeds on people's fears.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.