The Demon of Fear, Azutura, is slowly but surely awaking because the world is increasingly being dominated by thieves, rogues and bandits. Indeed - Azutura feeds on people's fears.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане