No Man's Sky
638 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
No Man's Sky is a game about exploration and survival in an infinite procedurally generated universe.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане