Card City Nights is an adventure through a city filled with card-nuts and lunatics. Battle for the 8 legendary cards to enter the biggest competition this city has seen yet. CCN is not a traditional card-trading game.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster