Card City Nights is an adventure through a city filled with card-nuts and lunatics. Battle for the 8 legendary cards to enter the biggest competition this city has seen yet. CCN is not a traditional card-trading game.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане