An accomplished, old-school, indie, futuristic Sci-fi RTS with RPG elements!! Play as Daniel Hanson, commander of the first expedition to planet Meridian and uncover the dark secrets it holds! Shape the world around you with every decision you make and through every dialogue with your crew.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster