Play as Daniel Hanson, commander of the first expedition to planet Meridian and uncover the dark secrets it holds! Shape the world around you with every decision you make and through every dialogue with your crew.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп и почнете да играете, ангажирайте се с играта, докато тя се развива. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.