Paper Sorcerer is a stylish single player turn based RPG focused on strategy, party-building, and environmental puzzles. Fight with the skills and spells you've learned in a battle system that emphasizes strategy over grinding. Assemble a party of monsters and dark creatures to fight alongside you.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster