War of the Human Tanks
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
War of the Human Tanks is a story driven strategy game with a gameplay reminiscent of Battleship and Chess, featuring a story of war, loyalty, sacrifice and human shaped tanks.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане