BlazBlue: Calamity Trigger

BlazBlue: Calamity Trigger

The first hi-res 2D fighter from the creators of the Guilty Gear series! BlazBlue is a traditional 2D fighter where two characters participate in a duel.
Najpopularniejsza oficjalna zawartość oraz od społeczności ubiegłego tygodnia.  (?)
Wczytywanie