The first hi-res 2D fighter from the creators of the Guilty Gear series! BlazBlue is a traditional 2D fighter where two characters participate in a duel. The story of the game involves dissent and destruction among a powerful council, known unofficially as "the Library," which controls a...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster