Narrative-adventure playing an Agent of Death who must take ONE life that could change the fate of a conflict-torn Nation! Think The Walking Dead meets Home and The Last Express, with a dash of To The Moon!
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.