Narrative-adventure playing an Agent of Death who must take ONE life that could change the fate of a conflict-torn Nation! Think The Walking Dead meets Home and The Last Express, with a dash of To The Moon!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.