Call of Duty® delivers the gritty realism and cinematic intensity of World War II's epic battlefield moments like never before - through the eyes of citizen soldiers and unsung heroes from an alliance of countries who together helped shape the course of modern history.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.