Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
7/21 Question Game Answers - YDKJ Television (On-Going)
от Jr786 Makoto Yuki
The Answers to each Question in YDKJ Television. Not Recommended for 2-3 Player Games....