The legacy of the critically acclaimed Giant games, already continued by the successful "Train Giant“, highlights now the popular theme Agriculture up to a new level in “Farming Giant”, presented by UIG.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане