For the first time in over 20 years, we are heralding the return of a much loved piece of gaming history with the classic RPG, Wasteland! Mutants. Again. Even more than there were last time: they seem to materialize out of the very grains of the radioactive desert sand. Venomous yellow eyes.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster