King's Bounty: The Legend
King's Bounty: The Legend is an adventure game with tactical turn-based battles and role-playing elements.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане