King's Bounty: The Legend is an adventure game with tactical turn-based battles and role-playing elements. In a fairy tale fantasy world of fearless knights, evil mages, wise kings and beautiful princesses the player controls a hero.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане