เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Драконогеддон (маг на невозможном без потерь)
โดย РАЗВЕДКА
Компиляция советов для беспотерьного прохождения на невозможном за мага ...
King's Bounty. Легенда о рыцаре|King's Bounty: The Legend
โดย AlexanderDalas
Описание Классов....
A Collection of Tips & Tricks
โดย Paradosi
This game deserves an actual guide, so I thought I'd share all my tips & tricks that I gathered from my playthroughs. There won't be any story spoilers or what not, the guide will be focused entirely on gameplay elements(such as best units, best skill...
Cheat Codes
โดย Soliolangley
In Adventure mode, press Shift + ~ on qwenty keyboard or Shift + ² on azerty keyboard, to display the console window....
Beginner Tips
โดย Darguss
This is a short guide which includes hints and tips for players new to the game or genre....
Free Troops
โดย Gabu
Instead of buying troops in the early game, just place your troops on garrison at the castle. Then enter in a fight without troops, after the defeat, u won some cash and a few troops. Repeat until you get a full army. ...
Links
โดย Crugaglug
Just quick overlay links to guides ...
Chest of rage/Spirits of rage
โดย SirMannCannon
This is a guide on the spirits of rage, what they are what they do and how to get them!...
Looting on maps
โดย Damn Pete
Through playing I figured out a quick tip to improve your army reducing casualties and becoming more powerful at your current level....