King's Bounty: The Legend

King's Bounty: The Legend

King's Bounty: The Legend > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
missing saved file...
I just played this game recently, and saved my game. today I want to play it again, finding the saved game is not available, what happened?
King's Bounty: The Legend > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 18 Δεκ 2012 στις 18:06
Αναρτήσεις: 0