Uncover the history and secrets of Fonts & Characters in a fascinating and unique experience! Play as 2 dots and travel through the ages of typographic styles and techniques. From the rock paintings of prehistoric times to Pixel art of the 2000’s, solve all the riddles by riding the most...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster