As King, it is your duty to lead your people in their struggle to raise your kingdom from its humble beginnings to a position of power and prestige. War, diplomacy and a burgeoning economy are the means by which you increase your power and expand your influence.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster