เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
FAQ
โดย TBTBuild
This guide contains answers to frequently asked questions....
Sharing Hull Templates on Steam Workshop
โดย TBTBuild
A step-by-step guide to sharing hull templates on Steam Workshop....
C5G Lancer: The Bat-man
โดย Dozen of Tinys(LiANas)
This is a build focused on close ranged combat and zapping people with stratopotential field. It's great for deathmatch, SDL, wave mode, gladiator mode and spire battle. You should be familiar with game mechanics and controls before you use this build. Ha...
Technical Support
โดย TBTBuild
This guide is a compilation of all known technical issues and their possible solutions....
Patch Notes
โดย TBTBuild
Archive of Patch Notes....