Infinity Wars 2014: Animated Trading Card Game is traditional trading card gaming completely reimagined as digital free to play for the PC, and Mac. Featuring every card fully animated, open player-to-player trading, modes eliminating pay to win and animated 3D battlefields.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане