Fuse is a data-driven, modular 3D character creation tool that comes packaged with 60+ body parts, 100+ clothing meshes, 42 dynamic texturing substances, and 2 free Auto-Rigs for Fuse characters per week.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане