“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster... When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you...” Kidnapped. Imprisoned. Tortured.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане