Eschalon: Book I is an old-school role-playing game that will take you across massive outdoor environments and deep into dozens of sprawling dungeons as you seek to uncover the mystery of who you are.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане