Fight your way across the galaxy in this epic action game from the makers of the 2011 AIAS Strategy Game of the Year "Orcs Must Die!" and the 2012 AIAS Mobile Game of the Year "Hero Academy.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане