With the completion of the third title in the RIP series, the RIP games have become an instant classic in the arcade-shooter genre. RIP — Trilogy brings all three RIP titles into one exciting and heart-pounding pack. RIP Not afraid of Death?
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster