เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Sparkle 2 Evo - All Achievements Guide (100%)
โดย Ampitere
Looking to get all of the achievements for Sparkle 2 Evo cleared? Inside are detailed instructions on how to achieve 100% and get all of those pesky achievements....
How To Defeat The Squid Worm
โดย dancool57
The Squid Worm can be one of the hardest enemies to take down and in this guide i'll guide you to how they can be defeated....
Hunting and Abilities
โดย ReneG8
Your guide to hunt the creatures of the void to get the most out of competitive play....
Octuary Deep
โดย MarsupialPancake
Quick guide to beating Octuary Deep, because heck if it's clear in the game....
Sparkle 2 Evo: How to survive your beginning levels and some tips.
โดย =SA- Naptune
So. You want to survive your first few levels (Around 1-8) to get a hang of the game? First we will review the best things to eat, the best paths, and other things. Level 1: The tutorial explains most of this. I am only covering the 3 paths for this le...
How to dicover the Phantom / Wie Mann das Phantom entdeckt
โดย Nimrodt
For Thouse of you that do'nt feel the urgend need to consume each & every Piece of Food that can be found in the Game, or the Ones that use the special Ability of the herbivore Type of Creature (In that Case there are allways more Microelements per Level ...
Level 13 - Octuary Deep (Achievement)
โดย Snoopy
Anleitung wie man Level 13 - Octuary Deep Achievement freischaltet....