Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Sparkle 2 Evo Все Достижения (100%)
από Sora
Хотите получить все достижения для Sparkle 2 Evo? Здесь вы найдёте детальные Инструкции о том, как достичь 100% и получить все достижения....
Sparkle 2 Evo - All Achievements Guide (100%)
από Ampitere
Looking to get all of the achievements for Sparkle 2 Evo cleared? Inside are detailed instructions on how to achieve 100% and get all of those pesky achievements....
Octuary Deep
από MarsupialPancake
Quick guide to beating Octuary Deep, because heck if it's clear in the game....
Hunting and Abilities
από ReneG8
Your guide to hunt the creatures of the void to get the most out of competitive play....
Червь и Осьминог (Squidworm and Octury) [RUS]
από VELDO
Этот гайд поможет вам с легкостью справиться с двумя боссами, а также с открытием соответствующих достижений...
How To Defeat The Squid Worm
από Dovah Turret
The Squid Worm can be one of the hardest enemies to take down and in this guide i'll guide you to how they can be defeated....
Sparkle 2 Evo: How to survive your beginning levels and some tips.
από Nyx
So. You want to survive your first few levels (Around 1-8) to get a hang of the game? First we will review the best things to eat, the best paths, and other things. Level 1: The tutorial explains most of this. I am only covering the 3 paths for this le...
How to dicover the Phantom / Wie Mann das Phantom entdeckt
από Nimrodt
For Thouse of you that do'nt feel the urgend need to consume each & every Piece of Food that can be found in the Game, or the Ones that use the special Ability of the herbivore Type of Creature (In that Case there are allways more Microelements per Level ...
Коллекционер значков Sparkle 2 Evo
από bi0nik
Это небольшое руководство позволит составить представление о внешнем виде значков из набора Sparkle 2 Evo ....
Level 13 - Octuary Deep (Achievement)
από Snoopy
Anleitung wie man Level 13 - Octuary Deep Achievement freischaltet....