เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
WrackEd Tutorials - Create your own Wrack maps
โดย Giampiero's Son
A guide that contains a list of tutorial videos to illustrate how to work with WrackEd, the Wrack level editor....
Ladders for Wrack
โดย Fanda Trotl
Quick and simple guide to creating ladders in your maps....
Downloading and loading mods
โดย JPalomo
Learn to download and load workshop mods, as well as loading multiple mods at once....