เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Simplex World Creator: Full Documentation
โดย freakyforest
Full documentation of the Simplex World Creator features including settings, patterns, objects and game events....
Level Unlocks
โดย Invisible
This guide will describe all 25 levels and what they unlock....
Race The Sun - Basic Guide - some Tipps and Tricks
โดย SacredSheep
This is a little guide to explain the basic mechanics of the game and provide some useful Tipps to survive longer when chasing the sun....
Simplex World Creator Overview
โดย freakyforest
A quick overview of Simplex World Creator concepts and systems. This guide will help you understand how the World Creator works and will start you on your way toward making a new world....
How to change your custom world thumbnail
โดย Dolmax
Learn how to change the image of your custom world showed in the Steam Workshop....
[Simplex World Creator] Do stuff between regions
โดย spookster
Learn how to create events between regions!...
How to mark yourself as author of your custom world
โดย Dolmax
Learn how to mark your custom world with your author signature...