Valdis Story: Abyssal City

Valdis Story: Abyssal City

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Assume the role of Wyatt in this Action/Exploration Platformer as you explore the ruins of a holy city that was lost many years ago. Battle various types of demons, angels, and a new threat known only as the “Ferals”, using swordsmanship, martial arts, and sorcery.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане