He is coming, stalking criminals in the spirit world and the real world. A possessed man is coming, a voodoo mask in his chest and lines of power in his back. Shadow Man is coming, trailing evil from Liveside to Deadside. To stop an apocalypse. To save your soul.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster