One hundred years from tomorrow...World War IV has started! Do you have what it takes to join the United Star Force and defend Earth and its colonies from the relentless marauders of the Non-Aligned Nations?
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане