Vector is an exciting, arcade-style game featuring you as the exceptional free runner who won’t be held down by the system. The game opens with a view into a totalitarian world where freedom and individually is nothing more than a distant dream.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster