Need for Speed™ SHIFT is an award-winning authentic racing game that combines the true driver’s experience with real-world physics, pixel-perfect car models, and a wide range of authentic race tracks.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане