Medal of Honor: Airborne

Medal of Honor: Airborne

เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
easy way to run this game!
โดย [HAN]Cl4p-Tp
1.你只需要下载这个链接http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1094211797&uk=3893904981 2.把里面的东西覆盖到X:\SteamLibrary\SteamApps\common\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\Binaries 3.修改 "安装.reg"(里面是有'说明'的.可以自行翻译) 路径 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AGEIA T...