Medal of Honor: Airborne
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
easy way to run this game!
от [HAN]Cl4p-Tp
1.你只需要下载这个链接http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1094211797&uk=3893904981 2.把里面的东西覆盖到X:\SteamLibrary\SteamApps\common\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\Binaries 3.修改 "安装.reg"(里面是有'说明'的.可以自行翻译) 路径 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AGEIA T...