The year is 2047. A massive nuclear fireball explodes high in the night sky, marking the dramatic beginning of the Third Tiberium War and the long-awaited return of the most groundbreaking Real-Time Strategy franchise of all time.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане