เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
The Fanatic Fiesta
โดย Xieneus
The Fanatic Fiesta - Nod Rush Attack for Multiplayer The Nod Fanatic is a weak unit on its own, however if in a group/horde it can be a game changer at a very low price. The Fanatic Fiesta is a move that if done quickly (with a steady suppl...
Map from C&C Zero Hour: Twilight Flame (Town) TW
โดย ^1SpencS
LINK REPAIRED One of the best map for 8 players. Special for Command and Conquer 3: Tiberium Wars. Download Twilight Flame (Town) TW http://yadi*.sk/d/GrEYSCr86rX9s delete* Install (W7/W8) : c:\Users\(User Name)\AppData\Roaming\Command & Conq...
Installing Mods on Tiberium Wars (Win 7)
โดย BlackAlphaG
A guide to installing mods for C&C3: Tiberium Wars....
GDI Croatia on Hard
โดย TacitusHUN
I read that the community had trouble finishing this. Read my very first guide on Steam, hope it helps. Good luck, Commander :) ...
Tips for Command & Conquer 3: Tiberium Wars
โดย [AMT]-Mike Ock-[WoT]
In Multiplayer C&C 3 puts you into a whole new game, and some people might want some tips to make their gamestyle better. All tips are my opinions and i myself use them in-game. 1. Before you click ready, make sure you know the rules, and your starting lo...
Take it for us! (Guide to Engineer teleport)
โดย мαтт (Merry Christmas!)
It is no suprise that thair are sneeky tactics you can use to gain an advantage on the Tiberium enriched battlefeilds, but none is more fun to do o more rage-induceing then the Engineer Teleport. If you're reading this you care to know the most effecti...
World Builder Install
โดย Sol
Easy guide to install World Builder...
Instaling Mods
โดย LoneEagle257
A simple guide to instaling mods for Command and Conquer 3....